Duchowość Kamil Karzyński

Dziękczynienie

Słowo dziękczynienie czyli ευχαριστία pojawia się w Nowym Testamencie pięćdziesiąt dwa razy. Jak można się domyślić Eucharystia jest Dziękczynieniem. Zacząłem się zastanawiać: skoro spożywam Ciało Pańskie, piję Jego Krew i dziękuję Bogu w czasie liturgii, to czy także moja codzienność jest nieustannym dziękczynieniem? Przeczytajcie sami.

Jezus ustanawiając Eucharystię wypowiedział te słowa:

Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς ἄρτον καὶ εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ δοὺς τοῖς μαθηταῖς εἶπεν, Λάβετε φάγετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. καὶ λαβὼν ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων, Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες […] (1)

czyli:

A gdy jedli, Jezus wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dał uczniom, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje”. Następnie wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i powiedział: „Pijcie z niego wszyscy […] (2)

Wprawny słuchacz przypomni sobie, że poniższy fragment także odnosi się do Eucharystii:

ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον. (3)

czyli:

Jezus natomiast wziął chleby, odmówił modlitwę dziękczynną, a następnie przekazał je siedzącym. Podobnie postąpił z rybami; dał im tyle, ile tylko chcieli. (4)

Nie będę tu porównywał tych fragmentów, ani rozwijał kwestii zapowiedzi Eucharystii. Bardziej chcę zwrócić uwagę na istotność dziękczynienia, której dokonuje Chrystus. On sam wpierw dziękuje Ojcu, a dopiero później rozdaje chleby, ryby, by w późniejszym szczytowym momencie rozdawać Ciało i Krew. Życie Chrystusa jest nieustannym dziękczynieniem Bogu Ojcu.

* * *

Ulotne chwile i rzeczy-które-łatwo-umykają skłaniają mnie do zachwytu nad zamysłem Bożym. Często przechodzę obok nich obojętnie, tak jakby one były wpisane w moje życie – były rutyną. Skoro są i nie wyróżniają się niczym szczególnym to tym bardziej muszę zwolnić, stanąć i je zauważyć. Muszę chcieć je zauważyć. Muszę być czujny. Istnieje pewne określenie na to, które wywodzi się ze starożytnej Japonii: mono no aware (物の哀れ). Czyli uczucie zachwytu i poruszenia na skutek kontaktu z małymi sprawami, przedmiotami. Jest w tym też melancholia przemijania, aczkolwiek w moim przypadku jest to okraszone nadzieją.

Doceniam to co Pan daje mi każdego dnia – duże, a zwłaszcza te małe rzeczy. Każdy dzień jest nimi wypełniony aż po brzegi. Za nie wszystkie dziękuję – tak po prostu.
Oto niektóre z nich:

  1. Podziwianie chmur przez okulary przeciwsłoneczne – wtedy wydobywa się z nich głębię wraz ze wspaniałą grą światłocieni. Serio.
  2. Deszcz dudniący w dach i zapach powietrza w czasie ulewy.
  3. Odwiedzenie babci i po prostu bycie z nią.
  4. Zieleń i cisza schowana w Centrum Warszawy.
  5. Spontaniczne wyjście na dobrą kawę ze znajomymi.
  6. Przeglądanie starych albumów rodzinnych.
  7. Malowanie sufitu i wybrudzenie całej podłogi na biało.
  8. Gdy kot z sąsiedztwa przyjdzie się z tobą przywitać.
  9. Jesienny chrupot liści.
  10. Rozmowa z totalnie nieznajomą osobą.

* * *

Poniższy utwór towarzyszy mi w takich chwilach, a często jest także moją modlitwą w codzienności.

Autorska translacja:

Jestem wdzięczny za wszystko
co mi dałeś i zabrałeś;
Jestem wdzięczny za wszystko
czym obdarzyłeś mnie na mej drodze.

Za błogosławieństwa i trudności
Za poświęcenia i tęsknoty
Za wszystkie świętości,
Które przybliżają mnie do Ciebie.

Składam dzięki!

Za zwycięstwa i próby
za szczyty i otchłanie
Za każdym razem, gdy ma dusza tęsknie szuka Ciebie…

Składam dzięki!

Transliteracja:

Mode ani al kol aszer
natat walkechat mejadi
Mode ani al kol aszer
birchat waszlechat bedarchi.

Al hachasadim weal hamuakot
al hachisufim weal hahakrawot
weal kol szejekrawni ilecha.

Mode ani mode!

Al hanicchonot weal haniswonot
al hamaalot weal hachehomot
weal kol et homa nafsi elejcha.

Mode ani mode!

Tekst oryginalny (napisany przez Shye Ben Tzura (5)):

מודה אני על כל אשר
נתת ולקחת מידי
מודה אני על כל אשר
מודה אני ושלחת בדרכח

על החסדים ועל המועקות
על הכיסופים ועל ההקרבות
ועל כל שיקרבני אילך

!מודה אני מודה

על הניצחונות ועל הנסיונות
על המעלות ועל התהומות
ועל כל עת הומה נפשי אליך

!מודה אני מודה

 

1. http://www.nestle-aland.com/en/read-na28-online/text/bibeltext/lesen/stelle/50/260001/269999/
2. Biblia Paulistów, Mt 26, 26-27.
3. http://www.nestle-aland.com/en/read-na28-online/text/bibeltext/lesen/stelle/53/60001/69999/
4. Biblia Paulistów, J 6, 11.
5. https://i.imgur.com/FoTDQWZ.jpg?1 (dostęp: 03.10.2018)
Zdjęcie: band of horses:is there a ghost (CC BY 2.0) Lali Masriera

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.